عسل الدورادو

الدورادو یا شهر طلای گمشده که پیرامون آن داستان ها و افسانه های زیادی نقل شده است. اما منظور از عسل الدورادو چیست؟ عسل طلایی الدورادو را برای اولین با نوید رضایی بر روی عسل رس بسته ای که رنگ طلایی در مقابل نور میگیرد گذاشت.

پس نام عسل الدورادو اشاره ای به محل تولید این عسل ندارد بلکه بخاطر برخی ویژگی و باورهای اجتماعی بر روی نوعی از عسل که از شکل عادی خود تغییر ظاهر داده نامگذاری شده است.

علت نامگذاری این عسل به نام الدورادو فقط رنگ طلایی آن نیست بلکه مسائلی که پیرامون رس بستن یا اصطلاحا شکرک زدن عسل مطرح میشود نیز هست.

منظور از عسل الدورادو چیست؟

این نامگذاری کنایه ای است به کسانی که عسل رس بسته را با مفهوم شکرک جدا میکنند و یا برای عسل رس بسته ارزشی بیش از ذات عسل قائل هستند. همچنین کنایه است به کسانی که عسل طبیعی را بخاطر رس بستن متهم میکنند که حتما زنبور آن شکر خورده که این حالت را پیدا کرده! درصورتی که تمام مفروضات مذکور اشتباه است.

عسل الدورادو یعنی: بسیاری افراد با توهم طلا ، مس دریافت میکنند و بسیاری از افراد طلای خود را بخاطر مس از دست میدهند. حکایت عسل رس بسته ای که میتواند بی کیفیت باشد و عده ای آن را طبیعی میپندارند و بلعکس عسل خالص و با کیفیتی که عده ای دیگر بخاطر کریستالیزه شدن، آن را دور میریزند!

عسل الدورادو نام بسیار برازنده ای برای این عسل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...