روز جهانی زنبور عسل و گرده افشان ها

روز جهانی زنبور عسل (گرده افشانها) 2020 و مشکلات اساسی زنبور و عسل!

ترجیح دادم بجای تبریک و قدردانی از الطاف وزیر که موهبتشون شامل حال زنبورداران شده و نامه ای خطاب به این قشر نوشتن اند، نامه ای خطاب به:“زنبورداران – کشاورزان – مردم – اندک دلسوزان باقی مانده!” بنویسم. اما قبل از این به بخشی از مطالبی که به مناسبت همین روز در سایت سازمان ملل …

روز جهانی زنبور عسل (گرده افشانها) 2020 و مشکلات اساسی زنبور و عسل! ادامه »