درمان اختلال نعوط با عسل درسال های اخیر مورد توجه محققان و پزشکان طب سنتی قرارگرفته است. استفاده از عسل به عنوان یک داروی تقویت جنسی به دوران باستان باز میگردد. در کتابهای قدیمی نیز همواره معاشقه ها با عسل همراه بوده است.